Founding Fathers

Een beperkte groep bedrijven heeft in 2008 geinvesteerd in het visioen van een paar studenten en alumni. Dit waren zowel investeringen in geld als in tijd en waardevolle adviezen. Dankzij hun steun heeft DAP kunnen beginnen met een voorontwerp voor de putten op de TU en bestaan we 5 jaar na dato nog steeds.

Een aantal is in raad en daad nog steeds betrokken bij DAP en haar activiteiten. Dank voor uw steun!

DSM
Well Engineering Partners (WEP)
IDN Concepts
Dick Swart Consultancy
Dutch Engineering Consultancy
IF Technology
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Economische Zaken

Geef een reactie