DAP Board

The composition of the board of Stichting DAP is as follows:

  • ir. M.P. (Mike) Woning  – Chairman
  • A.M. (Anne-Martine) Dortland – Secretary
  • ir. S.R.K. (Bas) Vos – Treasurur
  • J. (Jasper) Snoeren – External affairs
  • Dr. P.J. (Phil) Vardon
  • Prof. Dr. D.F. (David) Bruhn

Mike Woning is werkzaam bij kennisinstituut Deltares, Bas Vos is werkzaam bij maritiem dienstverlener Boskalis. Beiden zijn alumni van de studie Technische Aardwetenschappen, onderdeel van de faculteit CiTG.

De overige Bestuursleden zijn allen studenten aan de faculteit CiTG van de TU Delft.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte
kosten in de uitoefening van hun functie.